PGTRB | Tnpsc vao Tamil Current Affairs, PGTRB | Tnpsc vao Tamil general knowledge questions and answers, PGTRB | Tnpsc vao Tamil model question papers with answer, PGTRB | Tnpsc vao Tamil study materials books pdf Free download, PGTRB | Tnpsc vao Tamil syllabus pdf free download, PGTRB | Tnpsc vao Tamil online Test - free Guide download, PGTRB | Tnpsc vao Old 5 years previous year original question

Friday, 28 July 2017

Indian History Questions, History of India GK questions in Tamil

Tnpsc Group 2A General knowledge questions and answers, Model question papers with answer, Online Test - Free Guide, Study materials books pdf Free download

கிமு 3500-1500 – சிந்து வெளி நாகரிகம்

கிமு 1000 – கங்கை நதிக்கரையில் ஆரியர்கள் குடியேறுதல்

கிமு 900 – மகாபாரதப் போர்

கிமு 800 – இராயமாயனத்தின் முதல் பகுதி துவக்கம். மகாபாரதத்தின் முதல் பகுதி வங்காளத்திற்கு ஆரியர்கள் இடம் பெயர்தல்

205. கிமு 550 – உபநிஷங்கள் தொகுப்பு

206. கிமு 554 – புத்தரின் நிர்வாணம்

207. கிமு 518 – பாரசீகர்களின் ஆதிக்கத்தில் இந்தியா

கிமு 326 – அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுப்பு

கிமு 321 – பாடலிபுரத்தில் சந்திரகுப்தர் மெளரிய வம்சத்தை நிறுவுதல்

210. கிமு 272-232 – அசோகர் ஆட்சி

211. கிமு 185 – புருஷ்யமித்திரன் சங்க சாம்ராஜ்யத்தை நிர்மாணித்தல்

212. கிமு 58 – விக்கரம் ஆண்டு

213.கிமு 30 – தெற்கில் பாண்டியர் சாம்ராஜ்யம்

கிபி 40 – சாகர்கள் சிந்து பகுதியில் ஆட்சி

கிபி 52 – புனித தாமஸ் இந்தியா வருகை

கிபி 78 – சகா சகாப்தம் ஆரம்பம்

கிபி 98-117 – கனிஷ்கரின் காலம்

கிபி 320 – குப்த சாம்ராஜ்யம் உருவாதல்

கிபி 380-143 – சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்தன் காலம், காளிதாசர் காலம், இந்து மதம் உயர்வடைந்தது

கிபி 405-411 – பாகியான் வருகை

கிபி 606 – ஹர்ஷவர்த்தனர் ஆட்சி

கிபி 609 – சாளுக்கிய வம்சம் தோற்றம்

கிபி 622 – ஹீஜிரா வருடம் துவக்கம்

கிபி 629-645 – யுவான் சுவாங் வருகை

கிபி 712 – முகமது பின் காசிம் படையெடுப்பு

கிபி 985 – ராஜராஜன் சோழன் காலம்

கிபி 1001-1026 – முகமது கஜினி இந்திய படையெடுப்பு சோமநாதர் ஆலயம் அழிப்பு

கிபி 1191 – முதலாம் தரைன் யுத்தம்

கிபி 1192 – இரண்டாம் தரைன் யுத்தம்

கிபி 1206 – டில்லியில் அடிமை வம்சத்தை உருவாக்குதல்

கிபி 1221 – ஜென்கின்கான் படையெடுப்பு

கிபி1232 – குதும்பினார் கட்டப்பட்டது

கிபி1298 – மார்க்கபோலோ இந்தியா வருகை

கிபி1333 – இப்னுபத்துக் இந்தியா வருகை

கிபி1336 – தென்னிந்தியாவில் விஜய நகரப் பேரரசு உதயம்

கிபி1347 – பாமினி அரசு துவக்கம்

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெட

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெடுப்பு

கிபி1424 – டில்லியில் பாமினி வம்சம்

கிபி1451 – லோடி வம்சம்

கிபி1496 – குருநானக் பிறப்பு

கிபி1498 – வாஸ்கோடகாமா கடல் வழியாக இந்தியா (கோழிக் கோடு வருகை)

கிபி1516 – போர்த்துக்கீசியர் கோவாவை கைப்பற்றுதல்

கிபி1526 – முதலாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1539 – குருநானக் இறப்பு


கிபி1556 – ஆக்கப் பதவி ஏற்பு – இரண்டாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1564-65 – கானிகோட்டா யுத்தம்

கிபி1576 – ஹால்டி காந்தி யுத்தம்

கிபி1600 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா வருகை

கிபி1604 – சீக்கியரின் ஆதிகிரந்தம் வெளியிடப்பட்டது

கிபி1631 – தாஜ்மகால் கட்டப்பட்டது

கிபி1639 – சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது

கிபி1658 – டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஒளரங்கசீப்

கிபி1739 – நாதர்ஷா இந்தியாவில் ஊடுருவல், ஈரானுக்கு 6 விலாசனத்தை கொண்டு செல்லுதல்

கிபி1748 – முதல் ஆங்கிலேய – பிரஞ்சுப் போர்

கிபி1757 – பிளாசிப் போர்

கிபி1761 – மூன்றாம் பானிபட் போர்

கிபி1764 – பாக்ஸர் போர்

கிபி1790-92 – மைசூர் போர்

கிபி1799 – நான்காம் மைசூர் போர்

கிபி1803 – ஆங்கிலேய மராத்திய போர்

கிபி1805 – மராத்தியர் தோல்வி

கிபி1835 – ஆங்கிலேய கல்வி முறை ஆரம்பம்

கிபி1845 -1846 – ஆங்கிலேயர் – சீக்கியர் போர்

கிபி1853 – முதல் இந்திய ரயில் பாதை (பம்பாய் – தானே)

கிபி1857 – முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் (தென் இந்தியாவில் நெல்லை சீமையில் முதலில் ஆரம்பமானது)

கிபி1858 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி முடிவு

கிபி1885 – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உதயம்

கிபி1906 – முஸ்லீம் லீக் உதயம்

கிபி1909 – மின்டோ – மார்லி சீர்திருத்தம்

கிபி 1914-18 – முதலாம் உலகப் போர்

கிபி1919 – மாண்டேகு செம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம்

கிபி1920 – காங்கிரஸ் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

கிபி1921 – பிரின்ஸ் ஆக்கப் வேல்ஸ் இந்திய வருகை

கிபி1922 – சட்ட மறுப்பு இயக்கம்

கிபி1928 – சைமன் கமிஷன் வருகை

கிபி1931 – காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தம்

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெடுப்பு

கிபி1424 – டில்லியில் பாமினி வம்சம்

கிபி1451 – லோடி வம்சம்

கிபி1496 – குருநானக் பிறப்பு

கிபி1498 – வாஸ்கோடகாமா கடல் வழியாக இந்தியா (கோழிக் கோடு வருகை)

கிபி1516 – போர்த்துக்கீசியர் கோவாவை கைப்பற்றுதல்

கிபி1526 – முதலாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1539 – குருநானக் இறப்பு

கிபி1556 – ஆக்கப் பதவி ஏற்பு – இரண்டாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1564-65 – கானிகோட்டா யுத்தம்

கிபி1576 – ஹால்டி காந்தி யுத்தம்

கிபி1600 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா வருகை

கிபி1604 – சீக்கியரின் ஆதிகிரந்தம் வெளியிடப்பட்டது

கிபி1631 – தாஜ்மகால் கட்டப்பட்டது

கிபி1639 – சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது

கிபி1658 – டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஒளரங்கசீப்

கிபி1739 – நாதர்ஷா இந்தியாவில் ஊடுருவல், ஈரானுக்கு 6 விலாசனத்தை கொண்டு செல்லுதல்

கிபி1748 – முதல் ஆங்கிலேய – பிரஞ்சுப் போர்

கிபி1757 – பிளாசிப் போர்

கிபி1934 – சட்டமறுப்பு இயக்கம் வாபஸ் வாங்கப்பட்டது

கிபி1938 – காங்கிரஸ் அமைச்சரவை ராஜினமா

கிபி1942 – வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம்

கிபி1945 – ஜப்பான் துணையுடன் நேதாஜியின் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி பிரிக்கப்பெற்றது

கிபி1947 – இந்தியா விடுதலையானது (சுதந்திரம் பெற்றது.

Share this:

Please Share Post

Disqus Comments

TNPSC | TET | TRB Exam FREE Books (PDF) Download

Pages