Friday, 28 July 2017

Indian History Questions, History of India GK questions in Tamil

Tnpsc Group 2A General knowledge questions and answers, Model question papers with answer, Online Test - Free Guide, Study materials books pdf Free download

கிமு 3500-1500 – சிந்து வெளி நாகரிகம்

கிமு 1000 – கங்கை நதிக்கரையில் ஆரியர்கள் குடியேறுதல்

கிமு 900 – மகாபாரதப் போர்

கிமு 800 – இராயமாயனத்தின் முதல் பகுதி துவக்கம். மகாபாரதத்தின் முதல் பகுதி வங்காளத்திற்கு ஆரியர்கள் இடம் பெயர்தல்

205. கிமு 550 – உபநிஷங்கள் தொகுப்பு

206. கிமு 554 – புத்தரின் நிர்வாணம்

207. கிமு 518 – பாரசீகர்களின் ஆதிக்கத்தில் இந்தியா

கிமு 326 – அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுப்பு

கிமு 321 – பாடலிபுரத்தில் சந்திரகுப்தர் மெளரிய வம்சத்தை நிறுவுதல்

210. கிமு 272-232 – அசோகர் ஆட்சி

211. கிமு 185 – புருஷ்யமித்திரன் சங்க சாம்ராஜ்யத்தை நிர்மாணித்தல்

212. கிமு 58 – விக்கரம் ஆண்டு

213.கிமு 30 – தெற்கில் பாண்டியர் சாம்ராஜ்யம்

கிபி 40 – சாகர்கள் சிந்து பகுதியில் ஆட்சி

கிபி 52 – புனித தாமஸ் இந்தியா வருகை

கிபி 78 – சகா சகாப்தம் ஆரம்பம்

கிபி 98-117 – கனிஷ்கரின் காலம்

கிபி 320 – குப்த சாம்ராஜ்யம் உருவாதல்

கிபி 380-143 – சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்தன் காலம், காளிதாசர் காலம், இந்து மதம் உயர்வடைந்தது

கிபி 405-411 – பாகியான் வருகை

கிபி 606 – ஹர்ஷவர்த்தனர் ஆட்சி

கிபி 609 – சாளுக்கிய வம்சம் தோற்றம்

கிபி 622 – ஹீஜிரா வருடம் துவக்கம்

கிபி 629-645 – யுவான் சுவாங் வருகை

கிபி 712 – முகமது பின் காசிம் படையெடுப்பு

கிபி 985 – ராஜராஜன் சோழன் காலம்

கிபி 1001-1026 – முகமது கஜினி இந்திய படையெடுப்பு சோமநாதர் ஆலயம் அழிப்பு

கிபி 1191 – முதலாம் தரைன் யுத்தம்

கிபி 1192 – இரண்டாம் தரைன் யுத்தம்

கிபி 1206 – டில்லியில் அடிமை வம்சத்தை உருவாக்குதல்

கிபி 1221 – ஜென்கின்கான் படையெடுப்பு

கிபி1232 – குதும்பினார் கட்டப்பட்டது

கிபி1298 – மார்க்கபோலோ இந்தியா வருகை

கிபி1333 – இப்னுபத்துக் இந்தியா வருகை

கிபி1336 – தென்னிந்தியாவில் விஜய நகரப் பேரரசு உதயம்

கிபி1347 – பாமினி அரசு துவக்கம்

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெட

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெடுப்பு

கிபி1424 – டில்லியில் பாமினி வம்சம்

கிபி1451 – லோடி வம்சம்

கிபி1496 – குருநானக் பிறப்பு

கிபி1498 – வாஸ்கோடகாமா கடல் வழியாக இந்தியா (கோழிக் கோடு வருகை)

கிபி1516 – போர்த்துக்கீசியர் கோவாவை கைப்பற்றுதல்

கிபி1526 – முதலாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1539 – குருநானக் இறப்பு


கிபி1556 – ஆக்கப் பதவி ஏற்பு – இரண்டாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1564-65 – கானிகோட்டா யுத்தம்

கிபி1576 – ஹால்டி காந்தி யுத்தம்

கிபி1600 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா வருகை

கிபி1604 – சீக்கியரின் ஆதிகிரந்தம் வெளியிடப்பட்டது

கிபி1631 – தாஜ்மகால் கட்டப்பட்டது

கிபி1639 – சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது

கிபி1658 – டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஒளரங்கசீப்

கிபி1739 – நாதர்ஷா இந்தியாவில் ஊடுருவல், ஈரானுக்கு 6 விலாசனத்தை கொண்டு செல்லுதல்

கிபி1748 – முதல் ஆங்கிலேய – பிரஞ்சுப் போர்

கிபி1757 – பிளாசிப் போர்

கிபி1761 – மூன்றாம் பானிபட் போர்

கிபி1764 – பாக்ஸர் போர்

கிபி1790-92 – மைசூர் போர்

கிபி1799 – நான்காம் மைசூர் போர்

கிபி1803 – ஆங்கிலேய மராத்திய போர்

கிபி1805 – மராத்தியர் தோல்வி

கிபி1835 – ஆங்கிலேய கல்வி முறை ஆரம்பம்

கிபி1845 -1846 – ஆங்கிலேயர் – சீக்கியர் போர்

கிபி1853 – முதல் இந்திய ரயில் பாதை (பம்பாய் – தானே)

கிபி1857 – முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் (தென் இந்தியாவில் நெல்லை சீமையில் முதலில் ஆரம்பமானது)

கிபி1858 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி முடிவு

கிபி1885 – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உதயம்

கிபி1906 – முஸ்லீம் லீக் உதயம்

கிபி1909 – மின்டோ – மார்லி சீர்திருத்தம்

கிபி 1914-18 – முதலாம் உலகப் போர்

கிபி1919 – மாண்டேகு செம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம்

கிபி1920 – காங்கிரஸ் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

கிபி1921 – பிரின்ஸ் ஆக்கப் வேல்ஸ் இந்திய வருகை

கிபி1922 – சட்ட மறுப்பு இயக்கம்

கிபி1928 – சைமன் கமிஷன் வருகை

கிபி1931 – காந்தி – இர்வின் ஒப்பந்தம்

கிபி1398 – தைமூரின் இந்திய படையெடுப்பு

கிபி1424 – டில்லியில் பாமினி வம்சம்

கிபி1451 – லோடி வம்சம்

கிபி1496 – குருநானக் பிறப்பு

கிபி1498 – வாஸ்கோடகாமா கடல் வழியாக இந்தியா (கோழிக் கோடு வருகை)

கிபி1516 – போர்த்துக்கீசியர் கோவாவை கைப்பற்றுதல்

கிபி1526 – முதலாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1539 – குருநானக் இறப்பு

கிபி1556 – ஆக்கப் பதவி ஏற்பு – இரண்டாம் பானிபட் யுத்தம்

கிபி1564-65 – கானிகோட்டா யுத்தம்

கிபி1576 – ஹால்டி காந்தி யுத்தம்

கிபி1600 – கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா வருகை

கிபி1604 – சீக்கியரின் ஆதிகிரந்தம் வெளியிடப்பட்டது

கிபி1631 – தாஜ்மகால் கட்டப்பட்டது

கிபி1639 – சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது

கிபி1658 – டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஒளரங்கசீப்

கிபி1739 – நாதர்ஷா இந்தியாவில் ஊடுருவல், ஈரானுக்கு 6 விலாசனத்தை கொண்டு செல்லுதல்

கிபி1748 – முதல் ஆங்கிலேய – பிரஞ்சுப் போர்

கிபி1757 – பிளாசிப் போர்

கிபி1934 – சட்டமறுப்பு இயக்கம் வாபஸ் வாங்கப்பட்டது

கிபி1938 – காங்கிரஸ் அமைச்சரவை ராஜினமா

கிபி1942 – வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம்

கிபி1945 – ஜப்பான் துணையுடன் நேதாஜியின் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி பிரிக்கப்பெற்றது

கிபி1947 – இந்தியா விடுதலையானது (சுதந்திரம் பெற்றது.
Post a Comment

Labels