Wednesday, 26 July 2017

TRB | SPECIAL TEACHERS Exam Tamil model question papers with answer

TRB | SPECIAL TEACHERS Exam Tamil syllabus pdf free download, TRB | SPECIAL TEACHERS Exam Old 5 years previous year original question, TRB | SPECIAL TEACHERS Exam Tamil study materials books pdf Free download
1 . அறநெறி விளங்க , ராமலிங்க அடிகளார் எதை நிறுவினார் ?
விடை - ஞானசபை

2 . மேடைத்தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் ?
விடை – திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார்

3 . தாயுமானவர் நினைவு இல்லம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் மற்றும் ஊர் ?
விடை – லட்சுமிபுரம் , ராமநாதபுரம்

4 . என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே அன்பி லதனை அறம் – இக்குறள் பயின்று வரும் அதிகாரம் ?
விடை - அன்புடைமை

5 . பொதுமை வேட்டலின் முதல மற்றும் இறுதி தலைப்பு எவை ?
விடை – தெய்வநிச்சயம் முதலாக போற்றி ஈறாக

6 . திருக்குறளை லத்தீனில் மொழிபெயர்த்தவர் ?
விடை - வீரமாமுனிவர்

7 . கிரெம்ளின் மாளிகை உள்ள நாடு ?
விடை - ரஷ்யா

8 . உலகத்தமிழராயாச்சி நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் ?
விடை - சென்னை

9 . பொருள் தருக – எய்யாமை .
விடை - வருந்தாமை

10 . அற்புதமான அறிவுக் கதைகள் எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை - ஜெயவர்ஷினி

11 . உ.வே . சா பதிப்பித்த பத்துப்பாட்டு நூல்கள் எத்தனை ?
விடை - 10

12 . இல்லார்க்கொன் றீயும் உடைமையும் , இவ்வுலகில் நில்லாமை யுள்ளும் நெறிப்பாடும் – இப்பாடல்வரிகள் இடம்பெறும் நூல் யாது ?
விடை - திரிகடுகம்

13 . உ.வே.சா அவர்களின் தமிழ்ப்பணிகளை பாராட்டிய ஒரு வெளிநாட்டினர்ர ஜீ.யூபோப் . மற்றொரு வெளிநாட்டு அறிஞர் யார் ?
விடை – ஜுலியன் வின்சோன்

14 . தொகாநிலைத்தொடர் எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை - 9

15 . சிறுமி சடகோ , ஜப்பானில் எங்கு வாழ்ந்தார் ?
விடை - ஹிரோஷிமா

16 . திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தார் ?
விடை - திருநெல்வேலி

17 . திருமூலரின் காலம் ?
விடை – 5ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி

18 . டேரிபாக்ஸ் ஆரம்பத்தில் எவ்விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் ?
விடை - கூடைப்பந்து

19 . இரண்டாவது கல்விமாநாடு நடைபெற்ற இடம் மற்றும் ஆண்டு ?
விடை – புரோஜ் , 1917

20 . ஞானோபதேசம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை - வீரமாமுனிவர்

21 . நாலடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் எதைப் போன்றவர்கள் ?
விடை - வாய்க்கால்

23 . தேன்போன்ற இனிய பாடல்களாலான மாலை என பொருள் வருமாறு தேம்பாவணியைப் பிரித்து எழுதுக .
விடை – தேன் + பா + அணி

24 . ‘ ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம்’ என்று பாடியவர் ?
விடை - பாரதியார்

25 . ‘என்பணிந்த தென்கமலை ஈசனார் ’ – இவ்வடியில் தென்கமலை என்பதன் பொருள் ?
விடை - தெற்கே உள்ள திருவாரூர்

26 . ‘ நகைசெய் தன்மையி னம்பெழீ இத்தாய்துகள் ’ எனத்துவங்கும் தேம்பாவணி பாடல் இடம்பெறும் படலம் யாது ?
விடை – மகவருள் படலம்

27 . தூக்கணாங்குருவி எங்கு வாழும் ?
விடை – சமவெளி மரங்கள்

28 . திருவாரூர் நான்மணிமாலையில் உள்ள செய்யுள்களின் எண்ணிக்கை ?
விடை - 40

29 . நாடகம் தோற்றம் பெற்றதன் வரலாற்றை அறியப்புகும்போது , __ எனும் பண்பு அடிப்படையாக அமையும் .
விடை - 40

30 . பறவைகளை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் ?
விடை - 5

31 . ‘ கற்பிப்போர் கண்கொடுப்போரே ‘ என்று பாடியவர் ?
விடை - வாணிதாசன்

32 . நாடகப்பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுக்கும் நூல் ?
விடை – தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல்

33 . கரைவெட்டி பறவைகள் புகலிடம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் ?
விடை - பெரம்பலூர்

34 . வானவர் உறையும் மதுரை என்று மதுரையைப் போற்றிப் பாடிய நூல் ?
விடை - சிலப்பதிகாரம்

35 . நாடகக்கலையைப் பற்றியும் ,காட்சித்திரைகளைப் பற்றியும் , நாடக அரங்கின் அமைப்புப் பற்றியும் விரிவாக கூறும் நூல் ?
விடை - சிலப்பதிகாரம்

36 . உலகிலேயே நஞ்சுமிக்க மிக நீளமான பாம்பு எது ?
விடை – இந்திய ராஜநாகம்

37 . கோவலன் கொலைக்களப் பட்ட இடம் ?
விடை – கோவலன் பொட்டல்

38 . மதங்க சூளாமணி எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை – சுவாமி விபுலானந்தா

39 . நல்லபாம்பின் நச்சிலிருந்து எடுக்கப்படும் கோப்ராக்சின் எனும் மருந்து எதற்கு பயன்படுகிறது ?
விடை - வலிநீக்கி

40 . பொருட்பெயர் , எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை – 2 (உயிருள்ள , உயிரற்ற)

41 . மல்லிகை சூடினாள் – ஆகுபெயர் கூறுக .
விடை – பொருளாகு பெயர்

42 . பொருள் தருக – மடவார்
விடை - பெண்கள்

43 . பார்வதிநாதன் , ஆரோக்கிய நாதன் போன்ற புனைப்பெயர்களை உடையவர் ?
விடை - கண்ணதாசன்

44 . ‘புகழெனின் உயிரும் கொடுப்பர் ’ என்ற வரிகள் இடம்பெறும் நூல் ?
விடை - புறநானூறு

45 . நாட்டுப்புற பாடல்களின் வேறுபெயர் ?
விடை – வாய்மொழி இலக்கியம்

46 . திரைக்கவித்திலகம் என அழைக்கப்பட்டவர் ?
விடை - மருதகாசி

47 . ஈசான தேசிகர் யாரிடம் கல்வி கற்றார் ?
விடை – மயலேறும் பெருமாள்

48 . திருவருட்பாவில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை யாது ?
விடை - 5818

49 . ‘ஆற்றுணா வேண்டுவது இல்’ எனக்கூறும் நூல் ?
விடை – பழமொழி நானூறு

50 . பிச்சமூர்த்தியின் இயற்பெயர் ?
விடை – ந.வேங்கடமஹாலிங்கம்

51 . உலகம் ஐம்பூதங்களால் ஆனது எனக்கூறும் இரு சங்ககால நூல்கள் எவையெவை ?
விடை – தொல்காப்பியம் , புறநானூறு

52 . நேரு , தன் மகள் இந்திராவை அன் பாக எவ்வாறு அழைப்பார் ?
விடை - இந்து

53 . பொருள் தருக – மேழி
விடை - கலப்பை

54 . சந்திரகிரகணம் பற்றி கூறும் பதிணென்கீழ்கணக்கு நூல் எது ?
விடை - திருக்குறள்

55 .’ வைதாரைக்கூட வையாதே ’ – எனப்பாடியவர் ?
விடை - கடுவெளிச்சித்தர்

56 . செயற்கை உரம் , பூஞ்சணாங்கொல்லி போன்ற மருந்துகளைப் பயன்படுத்தாமல்உணவு உற்பத்தி செவது இயற்கை வேளாண்மை எனப்படும் . இதன் வேறு பெயர் என்ன ?
விடை – அங்கக வேளான்மை

57 . கலிலீயோ , பதுவா பல்கலைக்கழகத்தில் எத்துறை விரவுரையாளராக பணியாற்றினார் ?
விடை - கணிதம்

58 . ‘ பெண்களுக்கு அழகான உடையோ , நகையோ முக்கியமில்லை ; அறிவும் சுயமரியாதையும் தான் முக்கியம் ’ – என்று கூறியவர் ?
விடை - பெரியார்

59 .தூரத்து ஒளி எனும் சிறுகதையின் ஆசிரியர் ?
விடை – க.கௌ.முத்தழகர்

60 . வேற்றுமை எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை - 8

61 . ‘ இது எங்கள் கிழக்கு ’ எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை - தாராபாரதி

62 . ‘கூரையின் மேல் சேவல் உள்ளது’ இது எத்தனையாவது வேற்றுமை உருபு ?
விடை – ஏழாம் வேற்றுமை உருபு

63 . வில்லிபாரதம் எத்தனை பருவம் மற்றும் பாடல்களைக்கொண்டது ?
விடை – 10 பருவம் , 4350 பாடல்கள்

64 . ‘சிதியும் நிறமும் அரசியலுக்கு இல்லை ; ஆன்மீகத்திற்கும் இல்லை’ என்று கூறியவர் ?
விடை – பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர்

65 . போலி எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை - 3

66 . கவியரசு எனும் பட்டத்தை முடியரசனுக்கு வழங்கியவர் யார் ?
விடை – குன்றக்குடி அடிகளார்

67 . பொருள் தருக – உதுக்காண்
விடை – சற்று தொலைவில்

68 . இலக்கிய செம்மல் ; இலக்கண பெட்டகம் போன்ற சிறப்பு பெயர்களை உடையவர் ?
விடை – தேவநேயப்பாவணர்

69 . சரயு ந்தி பாயும் மாநிலம் ?
விடை - உத்திரப்பிரதேசம்

70 . தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை கவிதை வடிவில் வடித்து தந்தவர் ?
விடை - பாரதிதாசன்

71 . தமிழின்பம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை – ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை

72 . உலக வனவிலங்கு தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது ?
விடை – அக்டோபர் 4

73 . கழார்ப் பெருந்துறை அமைந்துள்ள இடம் ?
விடை - காவிரிப்பூம்பட்டிணம்

74 . சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ?
விடை - 1851

75 . யானைப்போர் காண்பதற்காக மதுரையில் அமைந்திருந்த மைதானம் ?
விடை – தமுக்கம் மைதானம்

76 . பிள்ளைத்தமிழிலுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை ?
விடை - 100

77 . ‘அஞ்சலை அரக்க ! பார் விட்டந்தர மடைந்தா’ எனும் பாடல் இடம்பெறும் நூல் ?
விடை - கம்பராமாயணம்

78 . ஏறுதழுவுதல் எந்நிலத்தில் நடைபெறும் வீரவிளையாட்டு ?
விடை - முல்லைநிலம்

79 . மக்கள் கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுபவர் ?
விடை – பட்டுக்கோட்டை கலியாணசுந்தரம்

80 . தாராசுரம் கோவிலின் கூம்பிய விமானத்தோற்றமும் அதற்கு கீழே இருபுறமும் யானைகளும் , குதிரைகளும் பூட்டிய ரதம்போல் அமைந்த மண்டபமும் வான்வெளி ரகசியத்தைக்காட்டுவதாக கூறிய வெளிநாட்டு வானியல் அறிஞர் ?
விடை – கார்ல் சேகன்

81 . தஞ்சாவூரில் ஜ.யு .போப் எத்தனை ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தார் ?
விடை - 8 ஆண்டுகள்

82 . ‘சுப்புரத்தினம் ஒர் கவி ’ என்று பாரதிதாசனை அறிமுகிப்படுத்தியவர் ?
விடை - பாரதியார்

83 . ‘மனிதனுடைய மனத்தில் உணர்ச்சிகளை எழுப்பி அழகையும் இன்பத்தையும் அளிக்கின்ற பண்பு அழகுக்கலைகளுக்கே உண்டு ’ என்று கூறியவர் ?
விடை – மயிலை . சீனி . வேங்கடசாமி

84 . கம்பனின் மிடுக்கையும் பாரதியின் சினப்போக்கையும் தன் கவிதைகளில் பயன்படுத்தியவர் ?
விடை – க. சச்சிதானந்தன்

85 . துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு சொல்வதில் வல்லவர் யார்?
விடை - ராமச்சந்திரகவிராயர்

86 . குறிஞ்சித்திட்டு எனும் நூலின் ஆசிரியர் ?
விடை - பாரதிதாசன்

87 . அபிதான சிந்தாமணியைத் தொகுத்தவர் ?
விடை – சிங்காரவேலனார்

88 . அகரமுதலிகள் தோன்ற அடிப்படையாக அமைந்த நிகண்டு ?
விடை – அகராதி நிகண்டு

89 . இலக்கிய வகையில் சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் ? அவை யவை ?
விடை – 4 (இயற்சொல் , திரிசொல் , திசைச்சொல் , வடசொல்)

90 . சிறந்த ஊர்களைக் குறிக்கும் சொல் ?
விடை - புரம்

91 . ‘ தெரியல் இவன்கண்டாய் செங்கழுநீர் மொட்டை ’ எனத்துவங்கும் பாடல் இடம்பெறும் நூல் எது ?
விடை - நளதமயந்தி

92 . கணினியின் முதல் செயல் திட்ட வரைவாளர் ?
விடை – லேடி லவ்லேஸ்

93 . சார்பெழுத்துகள் எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை - 10

94 . இயல்பு வழக்கு எத்தனை வகைப்படும் ?
விடை - 3

95 . திராவிட மொழிகளின் தாய் தமிழ் என , உலகுக்குப் பறைசாற்றியவர் ?
விடை - கால்டுவெல்

96 . மோசிக்கீரனாருக்கு கவரி வீசிய அரசன் யார் ?
விடை – சேரமான் பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை

97 . அசலாம்பிகை அம்மையார் பிறந்த ஊர் ?
விடை – இரட்டணை (திண்டிவனம்)

98 . ‘அறவுரைக்கோவை’ என வழங்கபெறும் நூல் ?
விடை - முதுமொழிக்காஞ்சி

99 . யாருடைய மகளை , காந்தியடிகள் வர்தாவிற்கு அழைத்துச்சென்று லீலாவதி எனப்பெயரிட்டு வளர்த்தார் ?
விடை - அஞ்சலையம்மாள்

100 . சரியான தமிழ்ச்சொல் தருக – அட்டவணை
விடை – பொருட்குறிப்பு பட்டியல்
Post a Comment

Labels